Generalitat Valenciana: bases reguladores de concessió de subvencions per a l’implementació i promoció dels ODS

Objecte

L’objecte de la present ordre és aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d’accions de promoció, de foment i d’implementació de l’Agenda 2030 i de divulgació i sensibilització dels objectius de desenvolupament sostenible en la Comunitat Valenciana. Aquestes bases reguladores tenen una durada determinada i estan vinculades a la duració del Pla estratègic de subvencions 2020- 2022 de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Bases i convocatòria

1. El contingut d’aquestes bases reguladores és el que consta en l’annex únic de la present ordre.
2. El procediment de concessió de les subvencions regulades per les bases que s’aproven mitjançant la present ordre s’iniciarà mitjançant la corresponent resolució de convocatòria. Aquesta resolució de convoca- tòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Desplaça cap amunt