Generalitat Valenciana: bases i convocatòria projectes d’acció humanitària d’emergència per raons de la crisi alimentària en població sahrauí i països africans

OBJECTE

Realitzar una convocatòria per a la concessió directa, amb caràcter excepcional, i per raons humanitàries i d’emergència, de subvencions per a la realització de projectes d’acció humanitària consistents en actuacions d’emergència per a atendre la greu crisi alimentària provocada per l’augment dels conflictes, els fenòmens meteorològics extrems i la inestabilitat econòmica, agreujada per la pandèmia Covid-19 i els efectes en cadena de la guerra a Ucraïna.

Els projectes objecte de subvenció, podran formular-se per als següents països i territoris:

• Campaments de persones refugiades sahrauís.

• Països del Sahel i de l’Àfrica Subsahariana: Burkina Faso, Txad, Eritrea, Etiòpia, Kenya, Mali, Mauritània, Moçambic, Níger, Nigèria, el Senegal, Somàlia, Sudan i Sudan del Sud.

FINANÇAMENT

La Generalitat Valenciana finançarà aquesta convocatòria amb un import total d’1.117.365 euros, mitjançant modificació pressupostària es crearan unes línies de subvenció corresponents al capítol IV i al capítol VII, amb càrrec al programa pressupostari 22.03.01.134.10 del Pressupost de la Generalitat per a 2022.

Es finançarà el 100% de l’import sol·licitat fins a un màxim de 200.000 euros per projecte. La subvenció concedida es destinarà íntegrament a la situació d’emergència provocada per la crisi alimentària i seran finançables costos directes corrents i d’inversió i costos indirectes.

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

– Les entitats beneficiàries han d’estar inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
– Les entitats beneficiàries hauran d’acreditar que disposen de mitjans logístics i capacitat d’accés al lloc on es desenvoluparà la intervenció formulada, demostrant que poden aconseguir les zones geogràfiques on es troba la població beneficiària del projecte. En particular es considerarà la capacitat instal·lada de l’entitat al país o territori d’execució del projecte, tenint en compte els recursos que té disponible per a executar el projecte d’acció humanitària, la presència en la zona, o l’acreditada experiència en projectes d’acció humanitària, valorant-se la disposició d’entitat sòcia local.

TIPUS D’INTERVENCIONS QUE PODEN CONTEMPLAR ELS PROJECTES:

– Distribució d’assistència alimentària general i assistència alimentària selectiva per a millorar l’accés immediat i directe als aliments. Processos de selecció d’aliments, contractació de proveïdors, control de qualitat dels productes, transport i distribució en les comunitats.

– Recuperació agrícola: adquisició i dotació d’elements que fomenten la recuperació de les principals fonts de subministrament d’aliments de la regió. Provisió d’inputs agrícoles (com a llavors, plàntules, hortalisses, fertilitzants, eines, etc.), així com material de pesca i equips, amb la finalitat de restaurar la seguretat alimentària i la capacitat de producció, mitjançant la recuperació de l’agricultura bàsica familiar.

– Promoció de la supervivència dels animals productius quan siga una font primària de manteniment (com a vacunació d’emergència, la repoblació inicial, provisió d’aigua i alimentació suplementària).

– Suport d’emergència per a la protecció de mitjans de vida vulnerables en campaments de desplaçats interns o refugiats o assentaments comunals (com a formació en horticultura, promoció d’activitats de micro jardineria i micro ramaderia, cuines de baix consum de combustible, etc.).

– Inputs inicials per al control de plagues i malalties de plantes que afecten greument la seguretat alimentària.

– Realització o rehabilitació de xicotetes infraestructures amb una vinculació directa i immediata amb la restauració i protecció de la seguretat alimentària (com l’establiment de dics o terraplens d’emergència, reparacions puntuals de la infraestructura agrícola i d’irrigació, etc.).

– Altres intervencions que tinguen un impacte directe i immediat en la restauració i protecció de la seguretat alimentària, tenint en consideració les estratègies d’afrontament adoptades per la comunitat afectada.

– Suport a l’emmagatzematge i transformació d’aliments essencials.

Desplaça cap amunt