Fundació La Caixa: convocatòria de projectes socials Comunitat Valenciana 2024

Tens un projecte que promoga la transformació social en la Comunitat Valenciana?

Esta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb entitats socials que desenvolupen els seus projectes en la Comunitat Valenciana per a impulsar iniciatives dirigides especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i l’objectiu de la qual és millorar la seua qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Entitats elegibles

Les entitats que poden presentar-se a la convocatòria són:

 • Entitats sense ànim de lucre.
 • Entitats de l’economia social que, tinguen o no ànim de lucre, entre les finalitats indicades en els seus estatuts conste explícitament com el seu principal objectiu principal objectiu la cohesió social o l’interés social i/o cultural.

Queden excloses d’esta convocatòria les administracions públiques.

Estes entitats han d’estar inscrites en el Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en esta comunitat.

Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent en les Convocatòries de Projectes Socials 2023. Per a això, hauran d’emplenar un informe d’estat  en el qual es justifique l’execució del 40 % del projecte,  tant pel que respecta a les activitats realitzades com a les despeses imputades a l’ajuda concedida.

Les convocatòries contemplen diferents àmbits i línies d’actuació transversals:

Àmbits d’actuació

 • Persones majors
 • Discapacitat, trastorn mental o malaltia
 • Pobresa i inclusió social

Línies d’actuació transversals

Enteses totes elles com a ferramentes d’acció social que poden aplicar-se de manera transversal als diferents àmbits d’actuació, amb adaptació a cadascun d’ells.

 • Inserció sociolaboral
 • Accés a recursos residencials temporals
 • Convivència intercultural
 • Cultura com a ferramenta per a la inclusió social
 • Promoció de la salut i gestió emocional
 • Prevenció de les violències i les addiccions
 • Inclusió digital
 • Sessió informativa

Per a resoldre dubtes sobre esta convocatòria es realitzarà una sessió informativa el dia 26 de febrer de 2024, a les 12 h. Esta sessió es podrà seguir de manera presencial en el Caixaforum València (Ciutat de les Arts i les Ciències, c/ Eduardo Primo Yúfera, 1A, València) (aforament limitat) o a través d’una retransmissió en streaming.

Per a assistir, és necessari inscriure’s prèviament:

Desplaça cap amunt