Diputació de València: resolució de la convocatòria 2021 de subvencions dirigides a ONGD per a programes i projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament

La Junta de Govern de la Diputació de València en sessió ordinària, de data 15 de juny de 2021, va aprovar l’Acord de resolució de la Convocatòria de les ajudes i subven- cions dirigides a les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació a la província de València, per a la realització de programes i projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament de l’any 2020.

Desplaça cap amunt