Diputació de València: Convocatòries 2021 de Projectes de Cooperació i Educació per al Desenvolupament/Sensibilització

La Diputación de Valencia amplía la opción de teletrabajo a toda la plantilla - Valencia Plaza

Font: BOP VALENCIA nº 87 de 10/05/2021

Publicat l´extracte de les convocatòries en 10/05/2021, el termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria de subvencions destinades al finançament de programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València, de l’any 2021. BDNS Identificador 561288.

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2021

ENLLAÇ DIVAL CONVOCATÒRIA DE PROYECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL: https://www.dival.es/content/convocatoria-de-proyectos-de-cooperacion-2021

Enlaç directe del procediment AÇI

ENLLAC BASE NACIONAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DE COOPERACIÓ: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/561288

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN 2021

ENLLAÇ DIVAL CONVOCATÒRIA DE EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT/SENSIBILITZACIÓ: https://www.dival.es/content/convocatoria-de-proyectos-de-sensibilizacion-2021

Enllaç directe del procediment AÇI

ENLLAC BASE NACIONAL DE SUBVENCIONS EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT/SENSIBILITZACIÓ: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/561290

Desplaça cap amunt