CVONGD/Caixa Popular: Convocatòria 2021 de subvencions per a la realització de projectes d’Educació per al Desenvolupament i Sensibilització

Objetiu

La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, recolzada per Caixa Popular per a la realització de projectes de Sensibilització en l’àmbit no formal a iniciativa de les ONGD, per a promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l’eradicació de la pobresa i la desigualtat.

Àmbit territorial de l’execució de l’activitat

Comunitat Valenciana

Fons disponibles

La dotació total és de 15.000€. Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament. La suma màxima per projecte serà de 3.000€.

Qui pot sol·licitar-la

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats integrants de la Coordinadora Valenciana d`ONGD que complisquen amb els requisits establerts en la convocatòria. Cada entitat podrá presentar un sol projecte. Cap beneficiària de l’edició 2020 de la mateixa convocatòria podrà ser beneficiaria d’aquesta convocatòria enguany.

Procediment i termini de presentació dels projectes

La convocatòria serà publicada en el web de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.
Els formularis es presentaran en versió digital en el web de Caixa Popular: https://www.caixapopular.es/va/convocatories-premis.

Termini de sol·licitud: fins al 30/09/2021 a les 23:59 minuts.

Requisits, documentació a presentar

Les entitats sol·licitants hauran de lliurar aquests documents disponibles en: https://www.caixapopular.es/va/convocatoria-ajudes-congd

  • Formulari de dades bàsiques
  • Formulari de sol·licitud
  • Annex I Memòria económica
Desplaça cap amunt