Caixa Popular: AMPLIACIÓ DE TERMINI FINS AL 16 d’octubre -Convocatòria 2023 subvencions de projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI FINS AL 16 D’OCTUBRE

Termini de sol·licitud: Ampliació del termini fins al dia 16/10/2023 a les 23:59 minuts.

Gràcies a la col·laboració entre Caixa Popular, la Coordinadora Valenciana d’ONGD i els clients titulars del Estalvi Solidari, s’han creat les ajudes destinades a afavorir l’educació per al desenvolupament i la sensibilització amb l’objectiu de promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i el Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l’eradicació de la pobresa i la desigualtat.

Objetiu

La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, recolzada per Caixa Popular per a la realització de projectes de Sensibilització en l’àmbit no formal a iniciativa de les ONGD, per a promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l’eradicació de la pobresa i la desigualtat.

Fons disponibles

La dotació total de la convocatòria és de 34.000€. Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament.

Modalitats

La convocatòria té dues modalitats: individual o en agrupació. El pressupost total destinat a la modalitat individual serà de 16.000 euros i la quantitat màxima subvencionable per projecte en aquesta modalitat serà de 4.000 euros. El pressupost total destinat a la modalitat en agrupació serà de 18.000 euros i la quantitat màxima subvencionable per projecte en aquesta modalitat serà de 9.000 euros. En la modalitat de projectes en agrupació només es finançaran com a màxim dos projectes. Es podrà traspassar els fons entre les modalitats si quedaren fons per assignar o romanents. Els projectes en les dues modalitats tindran una duració màxima de 12 meses.

Qui pot sol·licitar-la

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats integrants de la Coordinadora Valenciana d`ONGD que complisquen amb lo establert en la present convocatòria ja siga en la modalitat individual o en agrupació. Cada entitat podrà presentar un projecte per organització ja siga en modalitat individual o en agrupació.

Procediment i termini de presentació dels projectes

La convocatòria serà publicada en el web de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Els formularis i tota la documentació necesaria es presentaran en versió digital en el web de Caixa Popular: https://www.caixapopular.es/es/convocatoria-ayudas-congd  i en el correu electrónic convocatoria@cvongd.org que enviarà un justificant de recepció de la proposta rebuda.

Termini de sol·licitud: Ampliació del termini fins al dia 16/10/2023 a les 23:59 minuts.

Desplaça cap amunt