Ayuntament de València: Resolució 2020 per a la concessió subvencions projectes de cooperació internacional al desenvolupament

De conformitat al que es disposa a la Base 16.4 de la Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament 2020, aprovada per acord de Junta de Govern Local de 8 de maig de 2020, es publica l’Acord de la Junta de govern Local de 13 de novembre de 2020, pel qual es concedeixen subvencions per a la realització de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament 2020, per la qual cosa es dóna publicitat conforme als termes establits en l’art. 18 de la Llei General de Subvencions i l’art. 30 del Reglament de Subvencions.

Documentació

Desplaça cap amunt