Ajuntament de València: subvencions a entitats ciutadanes per a desenvolupar projectes de participació per al foment de l’associacionisme

Persones Beneficiàries

Entitats ciutadanes amb domicili social en el terme municipal de València inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, per a realitzar activitats que fomenten la participació ciutadana i l’associacionisme i que complisquen els següents requisits:

  • Tractar-se d’associacions o entitats sense ànim de lucre.
  • Tindre com a finalitat la realització de projectes, programes i accions que fomenten la participació ciutadana i/o l’associacionisme.

Finalitat

Promoure que les entitats ciutadanes faciliten la participació activa de la ciutadania en les decisions i actuacions de les institucions públiques i duguen a terme activitats que desenvolupen eines i processos de participació ciutadana i de foment de l’associacionisme. Les convocatòries es desenvoluparan en règim de concurrència competitiva, i s’estableixen les següents línies bàsiques d’actuació:

  • Línia 1. Processos de Participació Ciutadana i/o d’enfortiment del teixit associatiu.
  • Línia 2. Estudis i publicacions sobre participació ciutadana i associacionisme.

Termini de presentació de sol·licituds

Període de presentació supeditat a la publicació en el Diari Oficial. dia següent a comptar des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP. 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el BOP.

Desplaça cap amunt