Ajuntament de València: Resolució de la convocatòria de subvencions 2020 per a projectes d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global

Resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València per la qual s’aprova, amb data 3 d’abril de 2020, la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d’educació per al desenvolupament i ciutadania global per a l’any 2020 i s’aprova la despesa global de 390.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària KI590 23100 48910 del Pressupost 2020.

Desplaça cap amunt