Ajuntament de Castelló: resolució de la convocatòria 2021-2022 de subvencions a projectes d’Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització

La Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 2021, va acordar concedir amb càrrec a l’aplicació presssupostària 5-23106- 48903 del pressupost municipal de 2021, subvencions destinades al foment de projectes d’Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització, que realitzen les organitzacions no governamentals de Desenvolupament, corresponent a l’exercici 2021.

La finalitat d’aquestes subvencions és cofinançar, d’una banda, projectes d’Educació per al Desenvolupament i ciutadania global que hauran de dirigir-se a accions destinades a comprendre desigualtats socials mundials, les seues causes i conseqüències, a partir de propostes formatives dirigides a públics concrets i amb una visió crítica que puga promoure un canvi d’actituds i, d’altra banda, projectes de Sensibilització Social a favor de la solidaritat internacional, que promoguen actituds de compromís solidari de la ciutadania de Castelló de la Plana, que incloguen iniciatives orientades a donar a conéixer les situacions de desigualtat dels països empobrits, dels sectors més vulnerables de la població, així com a fomentar el comerç just i el consum responsable i a difondre els Objectius de Desenvolupament Sostenible continguts en l’Agenda 2030.

Les persones destinatàries d’aquestos projectes són prioritàriament la població escolar i la ciutadania en general de Castelló.

La convocatòria per a la concessió de les dites subvencions va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local en data 22 de juliol de 2021, amb un pressupost màxim de 70.000,00 euros

Desplaça cap amunt