Ajuntament de Castelló de la Plana: resolució final de la convocatòria de 2023 de projectes d’Educació per al Desenvolupament Sostenible, Ciutadania Global i Sensibilització Social

La Junta de Govern Local en data 28 de desembre de 2023, va acordar concedir amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5-23106-48903 del pressupost municipal de 2023, subvencions destinades al foment de projectes d’Educació per al Desenvolupament Sostenible, Ciutadania Global i Sensibilització Social, que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament, corresponent a l’exercici 2023.

La finalitat d’aquestes subvencions és cofinançar, d’una banda, projectes d’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania global que hauran de dirigir-se a fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències, promoure l’educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia social que contribuïsquen a la transformació social i el respecte dels Drets Humans en el món, i, d’altra banda, projectes de sensibilització social orientats a la sensibilització sobre les situacions de desigualtat dels països empobrits i la seua interdependència amb la realitat dels països del Nord, principalment en els sectors més vulnerables de la població, en particular la infància i joventut, dona, comunitats indígenes, persones refugiades, desplaçades i retornades, víctimes de conflictes armats, etc. des de la perspectiva de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les persones destinatàries d’aquests projectes són prioritàriament la població escolar i la ciutadania en general de Castelló. La convocatòria per a la concessió de les subvencions va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local en data 19 d’octubre de 2023, amb un pressupost màxim de 70.000,00 euros.

Desplaça cap amunt