ACNUR: subvencions per a l’emprenedoria social amb l’objectiu de promoure i recolzar accions d’impacte liderades per persones refugiades i apàtrides a Espanya

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

  • Organitzacions, registrades o informals, liderades o coliderades per persones que han experimentat desplaçament forçós o persones apàtrides.
  • Organitzacions amb experiència demostrable en l’àmbit de l’asil i que promouen la participació efectiva de persones sol·licitants d’asil, refugiades i apàtrides en el disseny i implementació de les activitats de l’organització a través d’un enfocament de treball participatiu.

Quina classe d’accions es financen?

El present programa afavorirà activitats o projectes dirigits a fer costat a persones que han patit desplaçament forçós i/o a persones apàtrides residents a Espanya i que complisquen almenys un dels objectius contemplats en la convocatòria.

Import màxim de l’ajuda i període d’implementació

  • Les ajudes podran aconseguir un màxim de 3.500 Euros.
    El període d’implementació de la iniciativa haurà de situar-se entre l’1 de juliol i el 31 desembre de 2023.
Desplaça cap amunt