Una educació que transforma vides

Esdeveniment virtual en el qual presentarem l’Avaluació del Conveni regional d’Educació Transformadora a Amèrica Llatina (2014-2020); secundat per la AECID i que  hem desenvolupat en 7 països d’Amèrica Llatina (el Perú, Colòmbia,  Bolívia, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana i Haití), amb la idea de promoure una cultura de pau des de l’escola, a través d’una educació de qualitat que inherentment comporta la inclusió d’enfocament de gènere i l’horitzó d’igualtat entre dones i homes.

L’esdeveniment comptarà amb la participació de els/as següents ponents:

Primera taula:  “Aprenentatges del conveni Regional: EducaciónTransformadora”
– Magdy Martínez Solimán, Director Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)
– Ramón Almansa, Director Executiu de Entreculturas
– Belén Rodríguez, Responsable de la unitat d’Avaluació en Entreculturas

Segona taula:  “En igualtat es construeix pau”
– María de la Mar Magallón, Directora de Alboan
– Lucila Cerrillo, Coordinadora de la Iniciativa de Gènere de la Federació Internacional de Fe i Alegria
– Miriam Ciscar, Cap del Departament de Cooperació Sectorial de AECID

L’esdeveniment podrà seguir-se en entreculturas.tv

Scroll to Top