Reptes de futur en els instruments de gestió de la cooperació valenciana

Aquest Grup Focal, promogut per la CVONGD en el marc de la Ponència Tècnica del Consell Valencià de Cooperació per a l’elaboració del V Pla Director, es proposa en un context de definició dels objectius i liniaments del nou marc estratègic de la cooperació valenciana per al període 2021-2024.

En aquest context, es considera indispensable obrir un debat sobre els instruments de gestió, els objectius i les línies d’intervenció de la cooperació internacional al desenvolupament valenciana, de cara a l’elaboració d’un Pla Director innovador, adaptat a una realitat canviant i dinàmica, que reflectisca el sentir de tots els agents de la cooperació valenciana, que fomente els canvis necessaris cap a una cooperació basada en l’exercici dels drets humans, dotada dels instruments i el marc normatiu necessari per a això.

Scroll to Top