Presentació de l’informe “Polítiques de cooperació per a la pau. Anàlisi comparada de les polítiques públiques catalanes i valencianes (2015-2019)”

  • Convoca: Escola de Cultura de Pau
  • En línia

La investigació “polítiques de cooperació per a la pau: anàlisi comparada de les polítiques públiques catalanes i valencianes (2015-2019)”, recolzada per la convocatòria de l’AGAUR R-ICIP 2019, es pregunta per l’evolució i adaptació de les polítiques de cooperació a la creixent inseguretat mundial.

A la recerca, el concepte de “cooperació per a la pau” comprèn la política pública vinculada a la cooperació internacional que incideix en les causes o impactes de les tensions, conflictes armats i situacions de post-conflicte armat.

De manera operativa, en aquest projecte les polítiques de cooperació de pau s’observen a partir de:

  • Accions de construcció de pau: és a dir, intervencions directament relacionades amb prevenció i alerta de tensions o conflictes armats, desarmament, DDR (desarmament, desmobilització, reintegració d’ex-combatents), justícia transicional, promoció de la negociació i el diàleg, suport a iniciatives de pau de la societat civil, etc.;
  • Accions de sensibilitat al conflicte: projectes de cooperació al desenvolupament i acció humanitària desenvolupats en països en situació de tensió i/o conflicte armat;
  • Anàlisi de qüestions més específiques, com són formes d’aplicació de les resolucions del Consell Nacional de les Nacions Unides 1325 (sobre dones, pau i seguretat) i 2250 (sobre joves, pau i seguretat), i mesures adreçades a pal·liar la situació de persones refugiades i desplaçades internament.
Scroll to Top