La cooperació al desenvolupament des del món local: cap a una acció municipal compromesa amb el desenvolupament sostenible

  • Convoca: Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana
  • Online

L’Agenda 2030 ha posat novament de relleu el paper fonamental de les entitats locals per a avançar en el desenvolupament sostenible. L’alineació de les polítiques municipals amb els ODS representa una oportunitat d’innovació en incorporar les diferents dimensions del desenvolupament sostenible com un element transversal de les polítiques públiques.

El nou paradigma de convivència global representa també per als ajuntaments una oportunitat de replantejar el seu paper en la cooperació internacional al desenvolupament. Per a això serà necessari definir nous instruments i mètodes d’intervenció, reforçar les aliances territorials, consolidar els mecanismes de coordinació supramunicipal i coherència de polítiques, enfortir els processos d’avaluació de l’eficàcia de l’ajuda, i també identificar els nous àmbits i espais en els quals la cooperació municipal pot tindre un major abast transformador.

També és rellevant el paper dels ajuntaments en la creació de nous espais de participació que faciliten generació d’una ciutadania global crítica i compromesa amb el desenvolupament sostenible.

L’objectiu d’aquest grup focal és obrir un debat que possibilite l’impuls de les actuacions municipals en matèria de cooperació al desenvolupament des del marc estratègic del V Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Scroll to Top