Jornada Mundial pel Treball Decent (#JMTD): Invertir en cures per a la igualtat de gènere

El 7 d'octubre se celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent (JMTD). Des de CCOO PV reivindiquem un treball decent com a element central per a construir una nova economia que done prioritat a les persones.

No és decent el treball que es realitza sense respecte als principis i drets laborals fonamentals, ni el que no permet un ingrés just i proporcional a l'esforç realitzat, sense discriminació de gènere o de qualsevol altre tipus, ni el que es duu a terme sense protecció social, ni aquell que exclou el diàleg social.

Com en anys anteriors, s'ha adoptat un tema internacional: enguany se cerca reforçar la crida a invertir en cures, cosa fonamental per a aconseguir la igualtat de gènere en el treball i en la societat. Segons l'Informe de l’OIT, “El treball de cures i els treballadors de la cura per a un futur amb treball decent”, l’any 2018 a Espanya s’utilitzaren 130 milions d'hores diàries a realitzar treball de cures no remunerat, una xifra que equival a 16 milions de persones treballant vuit hores al dia sense percebre cap remuneració. Una tasca que és realitzada majoritàriament per les dones, a la qual dediquen quasi el 68 % del seu temps, i que equival al 14,9 % del PIB espanyol.

Segons aquest informe, el 25 % de les dones espanyoles en edat de treballar declara que no està disponible per a l'ocupació o que no la cerca a causa de “les responsabilitats familiars o les laborals domèstiques”, davant del 13 % a Portugal, 10 % a França i el 23 % de la mitjana a Europa. Per tant, la desigual distribució del treball de cures no remunerat afecta negativament les perspectives d'ocupació de les dones espanyoles.

En l'actualitat hi ha deu milions de persones que necessiten cures a Espanya, set milions de xiquets i xiquetes menors de 15 anys i 3 milions de persones majors. L’OIT sosté que a Espanya es podria crear més d'un milió d'ocupacions addicionals en els sectors d'atenció, sempre que s'augmenten les inversions en un 109 % pel que fa a 2015. Caldria aconseguir, per tant, els 246 milions d'euros d'inversió pública i privada per a 2030.

Per al sindicat és fonamental desfeminitzar les cures, fomentant la corresponsabilitat en les llars, així com desfamiliaritzar-les, traient la responsabilitat única de la família i fer-la emergir com a necessitat social. Això significa que l'Estat haja de fer aqueixa forta inversió pública que garantisca el dret a una vida digna i saludable per a la població que naix i també per a la que va envellint.

Al nostre territori, el sistema d'atenció a la dependència ha experimentat avanços quant a la minoració de les llistes d'espera, la qual cosa ha permés elevar el nombre de persones beneficiàries. No obstant això, segueix sent insuficient i més de 26.600 sol·licituds esperen ser ateses. La mà d'obra del sector de cures, majoritàriament femenina, es caracteritza per baixos salaris i males condicions laborals, per la qual cosa el sindicat reclama ocupacions decents. Per això, des de CCOO PV hem reivindicat la creació de l'Observatori del Treball Decent, en el qual un dels punts d'anàlisi seria quantificar el pes de les cures en el PIB, tal com planteja l’OIT i el moviment feminista.

Treball de la llar

CCOO PV recorda que el nostre país segueix sense ratificar el Conveni 189 de l’OIT, que equipararia els seus drets laborals i els permetria accedir a la prestació per atur. Fem una crida perquè els partits polítics hi incorporen aquesta proposta amb vista a les eleccions del 10 de novembre. Fins i tot sense ser ratificat totalment, és necessari un canvi en la Llei general de la Seguretat Social per a la incorporació plena del sistema especial d'empleades de la llar en el règim assistencial i de prestacions, que possibilitaria el cobrament de la incapacitat temporal en idèntics termes al règim general, així com la modificació de l'art. 262 per afegir l'acció protectora de l’atur.

L'equiparació i la dignificació de les seues condicions ha sigut un dels objectius de CCOO des de pràcticament la seua fundació. Per això, en la Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, CCOO PV va presentar, entre altres, mesures relacionades amb aquest col·lectiu:

1) Incentivació de la contractació estable i indefinida de les treballadores de la llar, mitjançant la introducció de deduccions fiscals en el tram autonòmic de l'IRPF per a les persones ocupadores que les contracten indefinidament, ja siga a temps parcial o complet.

2) Realització de campanyes i d’accions d'informació, de sensibilització i de formació amb l'objectiu d'evitar comportaments fraudulents i discriminatoris en l'ocupació de les treballadores de la llar, dirigides especialment a agències de col·locació i entitats privades en les quals es realitzen tasques d'intermediació.

3) Cal establir convenis de col·laboració amb sindicats per a assessorar sobre els seus drets i per a crear espais d'informació i de recursos d'aquest col·lectiu.

4) S’ha d’obrir el procés d'acreditació professional, per reconéixer la seua experiència, així com acordar els processos per a facilitar la formació complementària necessària per a disposar del certificat.

Desplaça cap amunt