Jornada: La fiscalidad valenciana en el marco de la reforma fiscal

  • Convoca: Campanya per la Justìcia Fiscal
  • Saló de Graus, Facultat de Dret, Universitat de València
    Campus dels Tarongers
    València,

La Campanya per la Justícia Fiscal en col·laboració amb la Universitat de València, amb l’objectiu de promoure espais d’intercanvi de coneixements, anàlisi de context i debat públic entorn de la justícia fiscal, organitzem la Jornada: “La fiscalitat valenciana en el marc de la reforma fiscal”; en la que comptarem amb la valuosa participació de persones expertes en reforma fiscal en el marc estatal i autonòmic.

Durant la jornada s’abordaran dos blocs temàtics:

1. La fiscalitat valenciana: situació actual i anàlisi comparativa amb la fiscalitat d’altres comunitats autònomes

2. La fiscalitat del futur: propostes de reforma per a una fiscalitat més justa i equitativa, tant estatal com autonòmica, amb particular referència a la imposició sobre la riquesa

Desplaça cap amunt