Introducció a la cooperació sanitària internacional de les Xarxes Sanitàries Solidàries de la Comunitat Valenciana

 • Convoca: Xarxes Sanitàries Solidàries
 • Preu: Gratuït
 • En línia

Entre  objectius fonamentals de Xarxes Sanitàries Solidàries està la formació d’estudiants i professionals en temes de solidaritat i salut global, repercutint així en la informació de la qual disposa la resta de la població. Per això este curs, si bé va dirigit a tothom, està enfocat especialment a estudiants i professionals del sector sanitari que tenen inquietuds en matèria de cooperació al desenvolupament i per als qui vulguen conéixer millor este sector, fugint d’idees preconcebudes i estereotips.

És un curs bàsic, d’introducció, es pretén que servisca d’entrada al món de la cooperació, i ajudar a fer els següents passos que són necessaris a aquelles persones que, una vegada el finalitzen, vulguen continuar sabent més i/o professionalitzant-se en este sector.

Quins temes es treballaran?

Definicions i conceptes:

 • Cooperació.
 • Salut i dret a la salut global.

Context històric i normatiu:

 • Història de la cooperació internacional.
 • Marc normatiu – legislatiu internacional, nacional i autonòmic.
 • Quin entenem per desenvolupament.

Bones pràctiques en la cooperació internacional:

 • Desmuntant mites de la cooperació internacional.
 • Què entenem per bones pràctiques en cooperació.

Participació del personal sanitari en cooperació

 • Mecanismes de participació en cooperació internacional com a personal sanitari.

Format i duració

El curs està dissenyat de manera que la duració aproximada del mateix és de 25 hores. Podràs realitzar-ho sense cap mena de limitacions temporals, és a dir, podràs anar avançant conforme la teua disponibilitat, fins a haver completat la lectura dels temes, el visionat dels vídeos proposats i realitzat els test d’avaluació que hi ha en finalitzar cada tema.

Reconeixement

Aquelles persones que finalitzen el procés rebran un diploma avalat per les RSS i que inclourà el nombre d’hores dedicades al curs, i que se’ls serà entregat quan finalitzen el curs i completen el formulari d’avaluació que hi ha en finalitzar el curs.

Desplaça cap amunt