I Congrés Internacional: Accessibilitat SPS

  • Convoca: Médicos del Mundo
  • Universidad de Valladolid (Aula Magna Edificio Ciencias de la Salud)
    Av. Ramón y Cajal, 7
    Valladolid, 47005

L’I Congrés Internacional pretén fomentar la creació d’espais de reflexió
conjunta interdisciplinària, entre professionals de l’àmbit sociosanitari,
titulars de responsabilitats en la provisió de la cobertura universal de
salut. El que es proposa “un espai de difusió del coneixement i investigació
que orienten la pràctica, necessari per a la consecució efectiva del dret a la
salut de totes les persones”.

Desplaça cap amunt