Formulació de projectes amb enfocament de marc lògic

 • Convoca: Coordinadora Valenciana de ONGD
 • Nombre de places: 20 persones prèvia inscripció
 • En línia a través de l'Aula Virtual de Dialòguia en la plataforma Teams

Aquest curs que donarà principi el 2 de novembre, té com a objectiu enfortir les capacitats tècniques de *ONGD per a formular projectes d’educació per a la ciutadania global d’acord amb la metodologia d’Enfocament de Marc Lògic. Per tant, s’aprendrà a:

 • Conéixer detalladament els passos a seguir en la identificació i disseny de projectes d’educació per a la ciutadania global.
 • Entendre la utilitat de la introducció de l’Enfocament de Marc Lògic en les intervencions d’Educació per al Desenvolupament.
 • Practicar els coneixements adquirits en la formulació de projectes d’acord amb aquest enfocament.

A la finalització del curs, les persones participants:

 • Coneixeran les fase i continguts dels processos d’identificació i disseny de projecte d’acord amb l’Enfocament de Marc Lògic.
 • Disposaran d’eines i coneixements per a aprofundir en la metodologia de Marc Lògic.
 • Tindran capacitats per a afrontar la formulació de projectes d’acord amb aquest enfocament.
 • Visionaran i comprendran la implicació de les intervencions en el marc més ampli de polítiques públiques i estratègia de les organitzacions.
 • Enfortiran capacitats per a treballar de manera col·laborativa en el núvol.

Metodologia i programa

Curs en línia que es realitza a través de l’Aula Virtual de Dialòguia en la plataforma Teams, en sessions sincròniques i asincròniques, sent el seu caràcter eminentment pràctic.

Mòdul 1. Teoria. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE. Sessió sincrònica de presentació (1h) i dues sessions sincròniques de treball col·laboratiu (2h cadascuna):

 • El projecte en el marc de la programació estratègica.
 • L’enfocament de marc lògic.
 • Anàlisi de la participació en un projecte.
 • La identificació dels problemes en un entorn complex.
 • Anàlisi d’objectius.
 • Disseny del projecte.
 • Anàlisi d’alternatives: identificació de l’estratègia d’intervenció.

Mòdul 2. Pràctica. DISSENY DEL PROJECTE. Sessió sincrònica de presentació (1h).

Desenvolupament dels coneixements impartits en la sessió anterior d’acord amb una sèrie d’exercicis que s’estableixen a l’aula virtual, comptant amb el suport del docent en tot moment.

 • La Matriu de Planificació del Projecte.
 • Procés de construcció de la MPP.
 • Procés de validació de la Matriu de Marc Lògic.

L’aula virtual, juntament amb la pissarra col·laborativa, s’entén com un espai de trobada i intercanvi entre les participants que s’espera que contribuïsca a més a enfortir l’aprenentatge, a més l’alumnat tindrà accés al material didàctic del curs que es penjarà a l’aula virtual organitzat per temes.

Dates

Del 2 al 30 de novembre. Sessions sincròniques:

 • Mòdul 1: dies 2, 6, 7 de novembre a les 17h.
 • Mòdul 2: dia 20 de novembre a les 17h.

Tutorització individual contínua fins a la finalització del curs.

Desplaça cap amunt