Expert Universitari en Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans

  • Convoca: Universitat de València
  • Preu: 500 € (import preu públic)
  • Online

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/11/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Maig 2024

Matrícula: 500 € (import preu públic)

Requisits d’accés: Graduats i titulats universitaris en Ciències Socials, Ciències Polítiques, Filosofia, Treball Social, Pedagogia, Magisteri, Dret, Educació Social, Psicologia. Professionals amb titulació acadèmica universitària: educadors i tècnics d’intervenció social i intervenció socioeducativa i sociocultural. Professionals de formació amb titulació acadèmica universitària en organitzacions socials (ONGD, associacions), educatives, empresarials i sindicals. Professionals de consultores i agències de formació amb titulació acadèmica universitària. Educadors d’institucions penitenciàries, educadors d’educació infantil i d’educació de persones adultes amb titulació acadèmica universitària. Assessors tecnicopedagògics, tècnics d’educació en administracions d’àmbit local i estatal amb titulació acadèmica universitària. Estudiants universitaris que tinguen com a màxim un 10% dels crèdits pendents d’avaluar per a acabar la seua formació.

Modalitat: On-line

Col·laborador: Fundación CIVES

Lloc d’impartició: Aula Virtual

Horari: Online,

MÉS INFORMACIÓ
Telèfon: 96 160 30 00

E-mail: informacio@adeituv.es

OBJECTIUS DEL CURS

Entre els seus objectius destaquen:

  • Definir el concepte de Ciutadania i la seua estreta relació amb la democràcia, abordar la seua construcció històrica i el procés seguit en la conquesta gradual de drets i llibertats que li doten de contingut, reflectit en les Declaracions universals de drets i en el constitucionalisme contemporani.
  • Assegurar una educació per a una ciutadania democràtica, és a dir, educació per a la democràcia i educar en democràcia, com a fi i com a mitjà de l’educació, per a la participació activa de les ciutadanes i els ciutadans en els assumptes de la vida pública que ens concerneixen.
  • Assumir i transmetre la consideració de l’educació per a una ciutadania democràtica com un bé comú, com un procés del qual cal participar i per tant com un horitzó sempre obert i millorable que orienta les nostres accions i les nostres decisions.
  • Dotar d’eines d’anàlisis i intervenció social als professionals de l’educació en els seus diferents àmbits i modalitats, per a fonamentar el seu exercici quotidià en termes de ciutadana democràtica i drets humans.
  • Sensibilitzar als educadors en la necessitat que la democràcia siga considerada com un valor universalizable que oferisca la possibilitat que siga efectiu el diàleg intercultural i el respecte als drets humans.
  • Potenciar la idea que és necessari educar en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’aquests.
  • Considerar i contextualitzar l’educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans com una part substantiva de les polítiques i les pràctiques d’educació i formació al llarg de la vida, seguint els criteris prioritaris de l’agenda educativa europea i internacional.

OBJECTIUS PROFESSIONALS

La formació aportada per aquest curs s’orienta al desenvolupament professional en àrees com ara: el disseny i gestió de programes d’intervenció socioeducativa i sociocultural en l’àmbit del menor i de la joventut, educadors en exercici, materials curriculars, innovacions socials i iniciatives formatives.

També va destinat al desenvolupament professional en institucions (institucions educatives, organitzacions i xarxes socials-entre altres la Xarxa d’Escoles Ciutadanes–, famílies i comunitats, assessors de formació, etc.

Per a les modalitats d’educació formal, no formal i permanent, en els diferents nivells educatius, orientades totes elles a la formació i qualificació per a l’educació en valors, en drets humans i en ciutadania, mediació intercultural, educació per a la pau, educació per al desenvolupament, etc.

Desplaça cap amunt