Drets Humans, Defensores Ambientals i Empreses

Formació online de 5 sessions de dues hores cadascuna, de 18.00 a 20.00 hores.

1) Dilluns, 23: Marc general ODS i Drets Humans.

2) Dimarts, 24: Drets mediambientals en les comunitats del Sud Global: reptes i propostes de la Societat Civil en el procés de negociació del Tractat d’Empreses i Drets Humans.

3) Dimecres, 25: Criminalització i resistències de les defensores de Drets Humans a Llatinoamèrica.

4) Dijous, 26: Rol de les empreses en els conflictes mediambientals.

5) Divendres, 27: Comunicació social i campanyes de sensibilització.

Scroll to Top