Cooperació sindical per al desenvolupament sostenible: contribució dels sindicats de classe en el marc de l’Agenda 2030

  • Convoca: Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana
  • online

En el marc del procés participatiu per a l’elaboració del V Pla Director de la Cooperació Valenciana 2021-2024, hem programat un grup focal específic “Cooperació sindical per al desenvolupament  sostenible: contribució dels sindicats de classe en el marc de la  Agenda 2030”, que tindrà lloc en modalitat seminari web.

El treball la base constitutiva de la riquesa social, d’ací ve que la nostra lluita es dirigisca a aconseguir que el treball digne siga un dret humà fonamental a tot el món. En l’agenda internacional per al desenvolupament humà sostenible, el treball decent és un dels objectius imprescindibles per a aconseguir unes condicions de vida dignes per a la població mundial.

Aquest grup focal està promogut pels sindicats UGT-PV i CCOO i les seues fundacions per a la cooperació al desenvolupament, des de les quals es promou actuacions de cooperació internacional que enforteixen processos autònoms des de les bases socials, destinada als grups de població més vulnerables a conseqüència de la globalització neoliberal. Qüestions que es desenvolupen des del treball en xarxa, tant a nivell autonòmic i estatal (coordinadores de ONGD i moviments socials) com a nivell internacional, mitjançant la CSI, el CSA, les relacions amb contraparts locals i altres Institucions amb les quals es col·labora fora de les nostres fronteres.

Tan importants com els resultats materials i tangibles per a millorar les condicions de vida de les poblacions d’aquests països són els resultats relacionats amb l’enfortiment del teixit organitzatiu i de coneixement per a l’exercici dels drets.

D’altra banda, també es promou des del sindicalisme de classe la reflexió crítica en el nostre entorn social i laboral per a aconseguir que la societat civil es comprometa, qüestione i actue enfront del model de globalització neoliberal. És imprescindible que la població treballadora valenciana comprenga les causes de l’empobriment d’amplis sectors socials i que, des d’aquest coneixement significatiu, participe en la defensa d’unes condicions de vida i treball dignes per a totes les persones visquen on visquen.

Scroll to Top