Asamblea2019

Convocatòria de la XXXVIII Assemblea General Ordinària de la CVONGD

Tal com està consignat en l’article 13 dels estatuts de la Coordinadora Valenciana d`ONGD, us comuniquem la convocatòria de la XXXVIII Assemblea General Ordinària al 17 de setembre, amb l’esperança de poder celebrar-la de manera presencial a les 15 h. en primera convocatòria y a las 15:15 h. en segona convocatòria en la seu d’UGT a València, al carrer Arquitecte Mora, 7 de València.

Us facilitem l´Ordre del dia de la Assemblea i altres documents:
Us recordem que, segons l’article 17 dels estatuts, en l’Ordre del dia es poden incorporar altres qüestions, sempre que siguen proposades per almenys el 5% d’entitats de ple dret, i que es puga comunicar a l’Assemblea amb una antelació de deu dies de la data de la reunió plenària.
Per a garantir la distància de seguretat requerida per a previndre la propagació de la COVID19, us comuniquem que a la sessió presencial per entitat podrà acudir només una sola persona que a més siga la portadora del dret de vot. Per a comprovar qui de vostra ONGD és el portador de vot comproveu-lo per favor en el llistat d’ONGD adjunt i, en el cas que siga diferent, dirigiu-vos a la Secretaria Tècnica com més prompte millor.
Assemblea2020
De manera paral·lela s’activarà una plataforma digital a través de la qual podran connectar-se els titulars de vot que no puguen acudir presencialment a l’Assemblea. Així mateix, les persones que no siguen titulars/portadores de vot podran seguir i participar dels debats només on-line.

Totes les persones que vulguen participar en l’Assemblea han de registrar-se en el següent formulari abans del 10 de setembre.

Per a agilitar el transcurs de la trobada i permetre el màxim temps per a la reflexió i debat, us demanem que reviseu la documentació de treball i puntualitat.

Per a accedir a la resta de documentació de l´Assemblea, per a més informació o qualsevol dubte contacteu amb la Secretaria Técnica de la CVONGD al Tel 963913749 – 652547328 info@cvongd.org

Moltes gràcies per la vostra participació i treball en xarxa

Junta Directiva

Coordinadora Valenciana d´ONGD

Desplaça cap amunt