CONFLICTES ARMATS DES DE L'ENFOCAMENT DE GÈNERE: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció

  • Convoca: Escola de Cultura de Pau i Institut de Drets Humans de Catalunya

Curs virtual centrat en la defensa dels drets de les dones en els conflictes armats i en el paper d'aquestes, tantes vegades oblidat i ignorat, en la construcció de la pau.

Les violacions dels drets humans de les dones adquireixen una dimensió específica en els conflictes armats. Les desigualtats, la violència de gènere i la violència sexual s'agreugen en contextos de violència armada i militarisme.

No obstant això, l'anàlisi dels conflictes armats i els processos de pau segueix dominat per una perspectiva patriarcal que invisibilitza les afectacions diferenciades que sofreixen dones i nenes, omet les contribucions dels moviments de dones a la construcció de la pau i relega les aportacions de les investigadores feministes.

La participació de les dones és essencial en la resolució de conflictes i en la construcció de pau. Incorporar l'agenda de gènere i la lluita contra la impunitat dels crims que sofreixen nenes i dones és encara una tasca pendent.

L'Escola de Cultura de Paui l'Institut de Drets Humans de Catalunyaorganitzem aquest curs per a proporcionar coneixements i eines d'anàlisis de vulneracions de drets humans de dones i nenes en contextos de conflicte, així com per aportar mecanismes de denúncia. L'objectiu final és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Organització:Institut de Drets Humans de CatalunyaEscola de Cultura de Pau
Programa del curs:

unitat1. Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere i la utilització de la violència sexual com a arma de guerra

– Introducció a l'anàlisi dels conflictes armats i definició de conflicte armat

– Incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels conflictes armats

– Impactes diferenciats dels conflictes armats en homes i dones

– Violència sexual: definicions i enfocaments

– Violència sexual en els conflictes i la violència sexual com a arma deguerra

– L'economia política dels conflictes i la violència sexual

– Respostes davant de la violència sexual

– Estudi de casos: Síria, República Democràtica del Congo, Egipte i Colòmbia

unitat2. La construcció de pau des del feminisme

– Introducció a la construcció de la pau des del feminisme: història, debats imoviments

– Aportacions de l'anàlisi feminista a la construcció de pau

– L'agenda dones, pau i seguretat i el marc normatiu internacional

– La participació de les dones en la construcció de la pau

– Estudi de casos: Colòmbia, Síria, Iemen i Xipre

unitat3. Accésals mecanismeinternacionals de protecció dels drets humans

– Instruments internacionals de drets humans relatius a les dones

– Òrgans de les Nacions Unides

– Drets humans en perspectiva institucional

Exercicis pràctics

Es realitzarà un primer exercici pràctic al final de la segona unitat i un altre al final de la tercera.

Informació sobre la inscripció:

Inscripció en línia ->https://bit.ly/2SM0wE9

Desplaça cap amunt