Descripció de l’entitat
SETEM Comunitat Valenciana és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), que treballa des de l’any 1993 per promoure un sistema econòmic i social mundial més just i solidari a través de l’educació i la sensibilització a la societat valenciana mostrant alternatives com el consum responsable i el comerç just, prestant especial èmfasi els darrers anys a la promoció de les finances ètiques.

Setem forma part de la Federació SETEM integrada per 7 associacions autonòmiques de tot Espanya, i com a tal, de la Coordinadora Espanyola d’ONGD, la Coordinadora Estatal d’Organitzacions de Comerç Just. Setem treballa en xarxa i col·labora amb organitzacions, institucions, moviments socials, amb què comparteix principis i idees. Amb un treball eminentment de sòcies i voluntàries, treballa per aconseguir un món més just i solidari juntament amb el suport de nombroses persones i institucions.

Objectius del lloc de treball
La persona tècnica de projectes de Setem és la persona responsable de la gestió tècnica i administrativa del projecte Banca Armada de l’entitat presentat a la Generalitat Valenciana. És responsable del cicle dels projectes al seu càrrec (formulació, execució, justificació).
La persona tècnica de projectes de Setem té com a superior jeràrquic la referent de Junta Directiva a que se li assigne.
Responsabilitats i tasques:
– Gestió i dinamització d’activitats
Participació, organització y dinamització a reunions amb partners de la campanya Banca Armada.
Dinamització i coordinació de les principals activitats del projecte de Banca Armada de Setem a València.
Preparació de les accions del projecte a executar a la Comunitat Valenciana, així com participació en conferències i esdeveniments relacionats amb la campanya i Setem.
Contacte i col·laboració amb xarxes de les que Setem és part i amb grups i organitzacions que treballen temàtiques relacionades.
– Comunicació i divulgació
Responsable de la gestió del correu electrònic en representació de l’entitat, col·laboració en el manteniment de l’espai web.
De la mateixa manera, el tècnic és responsable de la gestió de la comunicació de les activitats del projecte, de la campanya i de l’entitat a xarxes socials, amb continguts propis del projecte i de la campanya Banca Armada.
Participa a l’elaboració de materials divulgatius i de difusió, com ara infografies i imatges per xarxes socials.

– Administració de projectes
Gestió administrativa de projectes i elaboració de les justificacions i formularis de sol·licitud de fons així com altres tasques administratives i comptables relacionades.
Organització, planificació i gestió dels arxius i documents de l’entitat.
Control de despeses, pressupost, així com elaboració de la justificació dels projectes que corresponguen.
– Altres funcions
Suport tècnic a altres activitats i tasques necessàries per la gestió diligent del projecte i de l’entitat.
Participació i suport en altres activitats recurrents de l’entitat com reunions, xerrades i assemblea.
Participació en els casos en que siga requerit en les necessitats de l’entitat, amb especial èmfasi en les que comporten una obligació derivada d’una subvenció o altre finançament públic o privat.
Requisits:
– Formació superior o equiparable en cooperació al desenvolupament, pau i/o moviments socials
– Experiència d’un mínim de dos anys en gestió de projectes assimilables a les d’aquesta oferta de feina
– Coneixement dels aspectes administratius i comptables bàsics del tercer sector
– Valencià i castellà
Es valorarà:
– Experiència amb projectes d’Educació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana
– Haver treballat al tercer sector
– Capacitat de treball en equip
– Capacitat de treball autònom i per objectius
Condicions
Contracte de 10-11 mesos de 25-30 hores setmanals
Condicions laborals i salarials segons conveni d’Intervenció I Acció Social.
Lloc de treball als espais de treball de l’entitat a la província de València i Castelló amb possibilitat de teletreball
Incorporació immediata
Persones interessades enviar carta de motivació i CV a: setemcv@setem.org (no es consideraran candidatures incompletes).

Cómo inscribirte en la oferta

Persones interessades enviar carta de motivació i CV a: setemcv@setem.org (no es consideraran candidatures incompletes). Data límit: 4 juny 2022

Scroll al inicio