Entrepobles necessita contractar una persona responsable de desenvolupar la comunicació de l’entitat d’acord amb l’estratègia de comunicació ja construïda i l’estratègia general de l’entitat, donant visibilitat a la missió, visió i valors d’Entrepobles, d’acord amb la coordinació de l’associació i treballant conjuntament amb la comissió de comunicació i els serveis tècnics contractats. L’oficina tècnica d’Entrepobles es troba ubicada a Barcelona.

Funcions a realitzar per la persona

 • Planificar, dissenyar i executar les accions comunicatives d’acord amb l’estratègia de comunicació, elaborant un POA de comunicació mesurable i valorable, que assenyali les accions concretes d’EpD, projectes de cooperació i solidaritat, i de les activistes de la base social, tant aquí com a Amèrica Llatina, a més de les fites pròpies d’Entrepobles i de la comunicació en si.
 • Gestió estratègica d’una àrea de comunicació en una organització que integra persones alliberades tècniques i també alt potencial comunicador en persones activistes, a més de professionals externes que realitzen la comunicació d’alguns projectes i de les accions d’Educació Emancipatòria.
 • Creació, execució i avaluació de campanyes de comunicació específiques amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de Entrepobles i augmentar-ne la base social.
 • Elaborar i gestionar el web d’Entrepobles i Cultopies (WordPress usuari avançat) i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Telegram…) i els seus continguts/publicacions establint un calendari de publicacions, amb l’objectiu d’aconseguir un creixement de seguidores i correcció del llenguatge cooperanto (juntament amb els serveis tècnics i activistes que donen suport i realitzen algunes de les tasques)
 • Creació de relat comunicatiu, amb llenguatge comunicatiu dinàmic que apropi a noves bases socials i nous públics, adaptant-se a cadascun dels instruments comunicatius.
 • Establir criteris de noticiabilitat i de priorització, d’acord a l’estratègia d’Entrepobles, apropant-los a l’actualitat.
 • Elaborar el butlletí electrònic “newsletter” de notícies mensual (o amb la periodicitat que defineixi el POA)
 • Promoure i mantenir aliances estratègiques amb premsa i mitjans de comunicació, estatals, autonòmiques i internacionals, per al posicionament de l’entitat en aquestes temàtiques. Elaborar continguts (notes de premsa, dossiers, convocatòries, …) i crear una base de dades de mitjans.
 • Proposar i organitzar canals de comunicació interna per facilitar l’arribada dels continguts que cal comunicar.
 • Monitoritzar, fer seguiment i avaluar els resultats de les actuacions, elaborant els informes necessaris.
 • Realització de materials comunicatius necessaris, gràfics i audiovisuals adaptats a xarxes socials i youtube.
 • Suport a les activistes d’Entrepobles als diferents territoris en l’elaboració de materials comunicatius per a les activitats, seguint les recomanacions de l’estratègia.
 • Suport tècnic i gestió de la plataforma per a reunions virtuals (zoom) i webinar
 • Reunió setmanal, segons calgui, de planificació i informar dels progressos en l’execució, en què participaran coordinació i/o la comissió de comunicació, depenent del moment organitzatiu.

Perfil necessari

 • Formació universitària superior en ciències de la comunicació, periodisme o afins. Experiència mínima de 5 anys en un lloc similar.
 • Formació/experiència en planificació estratègica de comunicació i avaluació a través d’indicadors, mètriques i en definició i execució de campanyes de comunicació
 • Experiència en establir relacions amb els mitjans de comunicació i fer accions de comunicació: redacció d’articles, rodes de premsa, entrevistes a ràdio i televisió, xarxes socials, etc
 • Formació/experiència en gestió i dinamització de xarxes socials i mitjans de comunicació, i els seus continguts amb un llenguatge adaptat.
 • Coneixement sobre comunicació amb enfocament feminista i inclusiu, vinculada a moviments socials i temàtiques com la justícia social, DDHH, ecologista, entre d’altres.
 • Imprescindible castellà i es valorarà positivament el domini del català. Bona comunicació verbal i escrita en totes dues llengües.  
 • Elevada capacitat de redacció i comunicació. Flexibilitat a l’estil i l’enfocament per adaptar materials a diferents audiències. Domini del llenguatge comunicatiu de RRSS i premsa.
 • Domini del maneig de gestors de continguts digitals (especialment WordPress), xarxes socials, mailings, i Google Analytics, valorant-se la gestió de campanyes publicitàries en xarxes socials.
 • Coneixements i experiència en màrqueting digital, disseny gràfic i edició d’imatge i vídeos per a xarxes socials.

Competències

 • Capacitats per a la visió estratègica comunicativa, amb capacitats de resposta ràpida i flexible, que facilitin la planificació i, alhora, l’adaptació davant dels contextos.
 • Experiència i capacitat de treball en equips multidisciplinaris i diversos, de gestió horitzontal i activistes.
 • Capacitat d’autonomia, organització, i planificació del propi treball, i comunicació fluida amb l’equip de treball vinculat.

Cómo inscribirte en la oferta

Les candidatures es presentaran per correu electrònic amb l’assumpte “Plaça tècnic@ de comunicació” a montse.carrillo@entrepueblos.org abans del 30 de juny de 2022, adjuntant els documents següents:

Currículum amb el detall de l’experiència segons els requisits establerts (s’agrairà si inclou alguns exemples de les campanyes realitzades) i carta de presentació que ha d’incloure la resposta a aquestes preguntes (màxim 5 línies per pregunta):

Coneixements sobre les temàtiques estratègiques de treball d’Entrepobles: Sobiranies, Feminismes i Justícies, i activismes
Vinculació/coneixement d’Entrepobles
Activitats relacionades amb la comunicació estratègica, premsa, multimèdia, campanyes a RRSS i sensibilització.
Organització, coordinació i treball en equip.
Altres requisits o implicacions del lloc de treball enumerats anteriorment que vulguis destacar.

Només es respondrà a candidatures preseleccionades que reuneixin els requisits establerts. Un cop feta la selecció prèvia, es podrà sol·licitar la realització d’entrevistes presencials i acreditació documental de les competències.

Scroll al inicio