LES RAONS DE LA COOPERACIÓ

Guia per a la defensa de la cooperació al desenvolupament des dels municipis

Fuente: Fons Catalàde Cooperaciò al Desenvolupament


A mitjans del 2014, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) va identificar la necessitat d'endegar una campanya sobre la cooperació internacional al desenvolupament des dels municipis, adreçada a desmuntar tòpics i elaborar un discurs renovat en defensa d'una política pública que existeix a casa nostra des de la restauració de la democràcia als nostres consistoris.

Com ja sabeu, la crisi econòmica ha intensificat els atacs i el qüestionament d'aquesta política per part de grups d'interès que hi veuen una presa fàcil per desenvolupar un discurs que vol segregar i establir classes entre les persones afectades per la pobresa, alienant i desconeixent les causes que la generen a casa nostra o fora del nostre país. Un discurs sensacionalista i interessat, adreçat a desmuntar la visió d'una societat civil internacional i a ocultar els impactes amb els quals la cooperació local, dins les seves possibilitats, ha contribuït a la lluita contra la pobresa, la desigualtats i la justícia social més enllà de cada municipi.

Es detecta també, però, una erosió del discurs i del suport que ha fet possible aquesta política durant les darreres dècades. En alguns casos, fins i tot certa precaució i por de visualitzar les accions de cooperació local, per evitar confrontacions amb els grups d'interès que utilitzen la crítica a la cooperació en benefici propi. Cal, doncs, reconstruir i renovar els arguments per poder defensar la necessitat d'aquesta política pública en aquest àmbit i mantenir i ampliar el suport que tradicionalment ha tingut entre la població a tot Catalunya.

Gràcies a la col·laboració d'un centenar de persones, entre les quals tècnics i tècniques municipals, regidors i regidores, i entitats de la societat civil a tot el territori català, s'ha elaborat un diagnòstic dels atacs a la cooperació i un seguit de propostes que volem compartir amb vosaltres. Pensem que és una tasca de tots els partits polítics, durant les diferents cites electorals que s'aproximen i molt especialment a les municipals del mes de maig, posar en valor aquesta política pública com una peça més de les seves propostes de govern, sempre d'acord amb els seus principis i programes.

El resultat d’aquest treball és aquesta guia, que ens agradaria que difonguéssiu entre els i les regidores del vostre consistori, tècnics i tècniques i la societat civil del vostre municipi, com una eina per desenvolupar un discurs que defensi la cooperació contra els qüestionaments fonamentats en plantejaments excloents, xenòfobs i desconeixedors dels lligams que el nostre país té i ha de mantenir amb la resta de pobles i persones del món.

Scroll al inicio