Ja podeu consultar l’Agenda Valenciana de la Comunicació de la Unió de Periodistes Valencians

Eina eficaç a l’hora de contactar amb totes aquelles institucions, organitzacions i professionals relacionats/des amb l’àmbit de la comunicació.

Font: Unió de Periodistes Valencians


Ja podeu consultar en la webl’Agenda Valenciana de la Comunicacióque la Unió de Periodistes Valencians ha realitzat amb l’objectiu dedotar els i les periodistes valencians/es, i a qualsevol altra persona interessada, d’una eina eficaç a l’hora de contactar amb totes aquelles institucions, organitzacions i professionals relacionats/des amb l’àmbit de la comunicació.


Obrim un termini d’un mes, fins al dia 4 d’octubre,per a correccions, modificacions de dades o per afegir contactes. Una vegada finalitzat aquest termini penjarem una versió modificada i definitiva de l’agenda.Les propostes de modificacions que arriben fora de termini s’incorporaran en la següent edició.Les modificacions s’han de notificar al correu:administracio@unioperiodistes.org


Podeu trobar l’Agendapenjada en la pàgina principal de la web i en la secció deDirectori de Mit

Scroll al inicio