Tan sols la pau, la solidaritat entre pobles pot fer front a la guerra

Els atemptats de Paris i Beirut ens fan reflexionar sobre les situacions que diàriament viuen milions de persones, molts nens i nenes, que fugen de la guerra i la fam

Font: Menutsdelmon.org

MENUTS DEL MÓN manifesta el seu rebuig a qualsevol tipus de violència i reitera el seu compromís amb la defensa de la pau, la llibertat, la justícia i el respecte als drets humans. Només des de la cultura de pau i la solidaritat entre els pobles podem lluitar contra la xacra del terrorisme i la guerra. Pensem que la pau i el respecte a la vida de les persones no es garantiran amb polítiques de seguretat, sinó amb polítiques justes que protegeixin les persones i els seus drets.

Els atemptats de Paris i Beirut ens fan reflexionar sobre les situacions que diàriament viuen milions de persones, molts nens i nenes, que fugen de la guerra i la fam. Síria, Afganistan, Eritrea, Somàlia o l'Iraq. Guerres encoratjades per interessos geoestratègics i potenciades per una indústria armamentística que fa negoci a costa de la mort de civils. Per això, ara més que mai, la comunitat internacional i especialment Europa, han d'actuar des de la responsabilitat i els seus valors fundacionals caracteritzats pel respecte a la dignitat humana, la tolerància, la justícia, la solidaritat entre els pobles i la no discriminació. Només així podran combatre perillosos discursos xenòfobs que criminalitzen als que són víctimes dels conflictes.

Per tot això juntament amb la CVONG de la qual formem part apel·lem a:

– Promoure la solidaritat entre els pobles i afrontar conjuntament la lluita contra la violència terrorista, la guerra, el racisme i la xenofòbia.

– Afrontar amb urgència la lluita contra la pobresa i les desigualtats local i globalment, ja que garantint la dignitat i autonomia de les persones, es contribueix a frenar la proliferació d'extremismes radicals que poden derivar en terrorisme.

– Posar límit al comerç d'armes i invertir en promoure la cultura de la pau i la negociació com a via per a la resolució de conflictes. Els tractats sobre comerç d'armes s'han de complir de manera estricta.

– Establir mecanismes adequats per garantir l'acollida integral de les persones que, fugint de la violència extrema que pateixen en els seus propis països, busquen refugi a Europa i als països fronterers. S'han de complir amb urgència els convenis internacionals i les directives i reglaments europeus en matèria d'asil i refugi.

Afirmem la nostra solidaritat amb el poble francès i libanès i amb tots aquells que pateixen diàriament la violència extrema dels conflictes. Especialment, amb la població civil que és qui més pateix les gravíssimes conseqüències de barbàries de diferent signe. Seguirem treballant per la defensa dels drets humans, la cultura de pau i la convivència entre els pobles.

Scroll al inicio