Programa d’Intercanvis d’Experiències Educatives amb Guatemala (PIEE 2016)

Aquest programa ofereix, en la primera fase, un període de formació durant set caps de setmana de l'any 2016. La segona fase consisteix en una estada de 30 dies a les comunitats maies de Ixcan, Guatemala

Tota la informació enwww.escolessolidaries.org

Assumir els següents compromisos:
• Participar activa i constructivament en totes les fases del projecte.

• Ajustar el teu comportament als principis i finalitats del programa i d’Escoles Solidàries.

• Presentar les memòries i treballs corresponents en els terminis marcats.

• Comunicar qualsevol incidència o circumstància personal que poguera generar dificultats o posar en perill el correcte desenvolupament de l'experiència.

• Resoldre, en els terminis adequats, els tràmits individuals sanitaris i administratius escaients i assumir els seus costos, així com els trasllats als punts de reunió que es fixen i altres despeses personals que no se’n deriven directament de l’execució del programa.

• Abonar la corresponent quota de participació en el termini i les condicions que s'establisquen.

• Assumir estos compromisos i la responsabilitat civil personal corresponent, que es derive del desenvolupament de totes les activitats del projecte.


L’organització es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment a la persona que incomplira greument els mateixos, si fos el cas. Condicions: Mínim de places: 15 Inscripcions: enviant la fitxa adjunta a: Escoles Solidàries, c/ Sant Feliu 10 – 4a, 46800 Xàtiva, o per e-mail a: escoles@escolessolidaries.org, junt amb una breu exposició de motius,fins el 30 de desembre.

Cost: fase I: 400 € (matrícula, allotjament, manutenció i materials), fase II: 400 €, més el cost del bitllet d’avió al moment de traure’l. A abonar en gener i març.

De l’1 al 10 de gener es comunicarà la llista de persones seleccionades, essent possible fer entrevistes personals. Més informació..www.escolessolidaries.org
Telèfon: 647 050 567 o acudint a alguna de lesreunions informativesque tindran lloc el:

• dimecres 11 de novembre a les 18:30 h, a VALÈNCIA: Escola Sindical Melchor Botella, C/ Juan de Mena 18

• dimecres 18 de novembre a les 16:00 h a la Universitat de València. Aulari de Blasco Ibáñez. Aula FCE2

• divendres 27 de novembre a les 18 h al CEIP Cervantes d’ELX: Av. del Ferrocarril, 50.

• divendres 11 de desembre a les 19 h, a XÀTIVA: Seu d’ES: c/ Sant Feliu 10- 4ª.

Necessites:
– Tindre al menys 21 anys, complits al 31 de desembre de 2015.

– Mostrar interès pel món educatiu en sentit ample: docents, pares, mares, professionals dels mitjans de comunicació, educadors socials, de temps lliure, etc.

– Un esperit obert i creatiu, receptiu i amb capacitat d'adaptació i voluntat d'aprendre i comprendre. – Estar en disposició de subsistir amb mitjans precaris.

– Capacitat d’observació, reflexió, treball en equip i sentit de la responsabilitat.

Scroll al inicio