Per una ciutadania crítica coneixedora de les desigualtats mundials

Amb els projectes ‘Jornades de solidaritat amb treballadores i treballadors indígenes i camperols/es guatemalencs/enques’, cofinançat per l'Ajuntament de València i ‘Un món de drets: projecte de sensibilització per a promoure el compromís solidari entre la població treballadora castellonenca’ cofinançat per l'Ajuntament de Castelló, Pau i Solidaritat perseguia la generació d'una ciutadania crítica coneixedora de les injustícies i les desigualtats mundials.


Un altre dels objectius ha sigut la visibilització dels contextos i problemes en els països i àrees on treballen els nostres socis del Sud, promovent l'acompanyament, la trobada, el coneixement mutu i l’intercanvi de sabers entre ells i la societat valenciana.


Aquests projectes ens han permés mantenir trobades amb representants polítics i de l'Administració pública, amb afiliats i afiliades, amb diferents organismes i sectors i amb la població en general.


Dins de les activitats previstes en el projecte s'han elaborat una sèrie de materials que permeten sociabilitzar resultats, retre comptes de les accions realitzades, visibilitzar el treball de Pau i Solidaritat PV i dels socis i contraparts amb les quals treballen a Guatemala, a més d'altres organitzacions defensores de drets al país. Així mateix, es propicia la reflexió sobre l'acció col·lectiva i organitzada que Pau i Solidaritat i CCOO PV considera indispensable emprendre des de la ciutadania compromesa i solidària.


Amb aquest objectiu hem editat els materials següents que convidem a visualitzar i difondre en el vostre entorn més pròxim. Com diu algun dels companysque apareix en un dels vídeos: «No podem entendre el sindicalisme de classe sense la solidaritat».


– Quatre vídeos curts:


Qué es la solidaridad y la sociedad organizada en defensa de los derechos humanos. Enllaç: https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/noticias/18


La solidaridad y la cooperación al desarrollo (Pau i Solidaritat PV ONGD de CCOO). Enllaç: https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/presentacion/


La cooperación al desarrollo con organizaciones campesinas e indígenas de Guatemala (Unión de Agricultores Minifundistas de Guatemala. UAM). Enllaç: https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/contrapartes/


La defensa de los derechos laborales (Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco. MSICG). Enllaç: https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/incidencia-politica/


– Fullet:


El nostre treball de cooperació internacional per al desenvolupament.


Aquest material detalla les accions de cooperació al desenvolupament a què Pau i Solidaritat PV dona suport a El Salvador, Nicaragua i a Chiapas (Mèxic) i Guatemala. Diverses de les accions a Chiapas-Mèxic s'han realitzat amb el cofinançament de l'Ajuntament de Castelló. En concret, en aquests últims anys a través de les convocatòries d'accions de cooperació internacional al desenvolupament 2016 i 2017 ‘Desenvolupament rural sostenible per a les comunitats indígenes de Chiapas. Projecte de construcció de sistemes d'aigua i enfortiment de capacitats tècniques per a la millora de l'accés a l'aigua i residencial en 15 comunitats indígenes de la regió Selva de Chiapas (Mèxic)’.


D'altra banda algun dels projectes desenvolupats a Guatemala s'ha realitzat amb cofinançament de l'Ajuntament de València, en concret en la convocatòria d'accions de cooperacióinternacional al desenvolupament 2016 ‘Desenvolupament sostenible i inclusiu de la població indígena camperola de Guatemala. Promoció de la sobirania alimentària i millora de la salubritat ambiental en 10 comunitats rurals de San Marcos. Quetzaltenango i Totonicapán. Guatemala’ i 2017 ‘Desenvolupament sostenible i inclusiu de la població indígena camperola de Guatemala: Promoció de la sobirania alimentària i millora de la salubritat ambiental, en 12 comunitats rurals se San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán i Huehuetango’.

Scroll al inicio