Oberta Convocatòria de la XV Edició del Programa d'Intercanvi d'Experiències Educatives a Guatemala

Font: https://escolessolidaries.org/piee-2020/

Convocatòria de la XV Edició del Programa d'Intercanvi d'Experiències Educatives a Guatemala

Seguint en la trajectòria d'Escoles Solidàries, un any més convoquem la XV edició del Programa d'Intercanvi d'Experiències Educatives a desenvolupar al municipi de Sayaxché, Guatemala.


El canvi social que la nostra societat necessita deu de començar en la família i continuar en la comunitat educativa, és per això que per al personal docent, i tot aquell relacionat en l'educació en sentit ample, proposem:

  • un programa interessant format per cent hores de formació, que a més està homologat per la Conselleria d'Educació per al personal docent,
  • així com conviure durant trenta dies en comunitats rurals del municipi de Sayaxché en Guatemala.

CONVOCATÒRIA GENERAL

Més informació…

Condicions: Mínim de places: 15

Inscripcions: enviant el FULL d´INSCRIPCIÓ junt amb una breu exposició de motius, fins al 30 de desembre de 2019 a

Escoles Solidàries, c/ Sant Feliu10–4a,46800 Xàtiva, o per correu electronic: escoles@escolessolidaries.orgL’organització es reserva el dret d'excloure en qualsevolmomentalapersonaque incomplira greument els mateixos, si fos el cas.


Cost fase I: 500€ (alberg, manutenció i mate-rials…), fase II: 600€ (Estadia en Guatemala), més el cost del bitllet d'avió al moment de traure'l.De l'1 al 10 de gener es comunicarà la llista de persones seleccionades, essent possible fer entrevistes personals.


 Si necessites més informació, pots dirigir al teltf:647050567 o al correu: escoles@escolessolidaries.org i concertaríem una sessió informativa


XV PIEE 2020

Perquè…

… ens agrada un altre món i sabem que es podrà aconseguir amb l’educació.
… un altre món és possible i som conscients que tots tenim la responsabilitat d’aconseguir-ho.
… tenim el deure de compartir, trencant qualsevol frontera.
… necessitem eines que ens ajuden a reorientar els valors de les nostres vides.

Escoles Solidàries, vol…

a) Facilitar una eina educativa en valors i solidaritat.
b) Enfortir en la societat, la consciència de la
interdependència Nord-Sud.
c) Potenciar actituds de comprensió, solidaritat i consciència ètica de ciutadania.
d) Apropar vitalment el coneixement d’altres pobles i cultures.
e) Divulgar les possibilitats que ofereix “Escoles Solidàries”

Ir arriba