La Fundació Pau i Solidaritat PV busca una persona tècnica d’educació per al desenvolupament

Admissió de sol·licituds [CV i carta de motivació] fins al dia 5 de novembre.

Fuente: F. Pau i Solidaritat


Pau i Solidaritat és l'organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) de Comissions Obreres del País Valencià constituïda en l’any 1992. Promou una cooperació internacional al desenvolupament que enfortisca processos autònoms des de les bases socials i destinada als grups de població més vulnerables.


Reivindica i du a la pràctica el principi d'apropiació democràtica on la societat civil organitzada participa i s'implica en els problemes globals de desenvolupament. Du a terme programes d'educació per al desenvolupament amb els quals pretén que la població valenciana comprenga les causes de l'empobriment d'amplis sectors socials i des d'aqueix coneixement, participe en la defensa d'unes condicions de vida i de treball dignes per a totes les persones.


La persona seleccionada s’integrarà de manera immediata en l'equip de l'àrea d'educació de la Fundació, participarà en el desenvolupament del Pla de treball desenvolupant tasques relacionades amb la identificació, la formulació, l’execució i el seguiment de projectes i programes d'EpD i sensibilització.


Funcions:


– Formulació de propostes, execució i seguiment tècnic i financer de projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització.


– Elaboració d'informes intermedis i finals i totes les tasques que puguen sorgir relacionades amb els projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització (seguiment, avaluació, gestió documental..)


– Coordinació amb centres educatius, acompanyament i realització d'activitats vinculades amb els projectes.


– Implementació d'activitats educatives: cursos, tallers, xarrades, jornades, elaboració de materials pedagògics i altres esdeveniments de caràcter educatiu.


– Desenvolupament d'altres funcions que contribuïsquen a l'assoliment dels objectius de l'entitat.


Perfil requerit:


– Titulació mitjana i/o superior (preferiblement en ciències socials o educació).


– Formació específica en EpD i cooperació per al desenvolupament (imprescindible Enfocament de marc lògic).


– Experiència demostrable en gestió de projectes (formulació, execució, seguiment i justificació tècnica i econòmica), en particular d'educació per al desenvolupament i cooperació per al desenvolupament.


– Coneixements en metodologies i eines pedagògiques habituals de l'educació informal o no formal.


– Disponibilitat per a viatjar dins del País Valencià periòdicament.


– Maneig avançat de les eines de l'entorn de Windows: Word, Excel, Power Point, etc.


– Excel·lents dots de comunicació oral i escrita.Es valorarà:


– Formació especifica en DH i gènere. Coneixements de l'Enfocament basat en drets (EBDH), enfocaments de gènere i interculturalitat.


– Coneixement de les metodologies de l'educació per al desenvolupament.


– Experiència en l'elaboració de material pedagògic sobre drets humans.


– Capacitat per a treballar en àmbits escolars i educatius i amb l'Administració pública.


– Experiència en la realització de xarrades, tallers i formacions.


– Identificació amb l'ONGD i les seues finalitats.


– Experiència en treball amb moviments socials i incidència política.


– Capacitat de treball en equip i de manera autònoma.


– Maneig de xarxes socials i pàgines Web.


– Coneixements de valencià oral i escrit, alt.


– Permís de conduir i accés a vehicle.Condicions:


Contracte per obra i servei de 12 mesos de durada en jornada de 25 hores setmanals de dilluns a divendres, i retribució segons conveni.


Lloc de treball: València. Incorporació immediata.Procés de selecció:


Cal remetre les candidatures (CV i carta de motivació) fins al 5 de novembre a l'adreça pauisolidaritat@pv.ccoo.es, i indicar en l'assumpte “Tècnic/a EpD FPSPV”.


Només es respondrà a les candidatures preseleccionades que reunisquen els requisits establits. Una vegada realitzada la selecció prèvia, es podrà sol·licitar la realització d'entrevistes presencials, acreditació documental de competències i realització de proves de caràcter tècnic.


Data límit d'inscripció: 5 de novembre de 2018.

Scroll al inicio