Trobada amb María José Salvador, consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori