Compra pública ètica als ajuntaments: Com convertir les compres de les administracions en un acte de responsabilitat social i mediambiental?

Curs per a la sensibilització i capacitació dels responsables dels processos de contractació dels ajuntaments valencians sobre inserció de criteris socials, ambientals i de Comerç Just en els processos de contractació pública

Inscripcions i més informació: info@cvongd.org o 96 391 37 49 – 652547328

MANUAL Práctico sobre Comercio Justo y Contratación pública Responsable


ESPAI WEB CVONGD: Què és la Compra Pública Ètica?

Cursos en el Municipis:

València 15 de febrer Llíria 16 de febrer Burjassot 17 de febrer Sagunt 18 de febrer


Objectius:

Sensibilitzar sobre la necessitat de posar en pràctica un consum responsable recolzant un Desenvolupament Humà Sostenible.

Capacitar en la presa en consideració de criteris socials, ambientals i de Comerç Just en els seus processos de compra, contractació i aprovisionament.

Metodologia:

El curs es realitzarà presencialment, amb una jornada de treball en les quals s'impartiran els tres mòduls.

Els diferents mòduls proposats tindran una durada d'una hora màxim i en ells s'exposarà per part del ponent els aspectes teòrics utilitzant dinàmiques participatives i conjugant aquesta acció amb la realització d'exercicis pràctics a través dels quals es done la possibilitat de posar en pràctica el plantejat.

L'ordre dels mòduls guarda una coherència metodològica pel que els/as alumnes/as hauran de seguir l'ordre normal del mateix, no podent realitzar els mòduls de forma desordenada.

Recursos materials: En els aspectes teòrics, l'alumnat treballarà amb un programa elaborat pel personal docent. A més de tot açò, comptarà amb documentació addicional que li servisca com a eina, com a guies, normativa, fitxes tècniques, plecs, etc.

DESCARREGAR PROGRAMA – TEMARI DELS CURSOS

Programa

M1: Consum Responsable i Comerç Just:

De 10:00 a 11:00 hores.

M2.1.: La contractació pública responsable: conceptes generals

De 11:00 a 11:30 hores.

M2.2.: Marc polític i legal de la contractació pública: consideració de criteris ètics i de Comerç Just.

De 11:30 a 12:00 hores.

M3: La consideració de criteris ètics i de Comerç Just en contractes públics de serveis de *catering i subministrament d'aliments, productes tèxtils i procedents de la fusta (paper, mobiliari, etc.)

De 12:00 a 13:00 hores.

MÓDULO 1. El consumo responsable y el Comercio Justo

Conceptos generales.

Aspectos del consumo responsable: importancia y herramienta para la promoción de un desarrollo sostenible.

¿Qué es Comercio Justo?: realidad grupos productores, problemáticas del comercio internacional, principios generales y certificaciones.

MÓDULO 2. La contratación pública con criterios éticos y de Comercio Justo

¿Es posible legalmente incorporar criterios de sostenibilidad social y ambiental en los procesos de contratación pública?: Marco político y legal.

RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de Texto Refundido de Ley de Contratos Públicos.

Criterios sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de contratación.

Metodología para la consideración de criterios éticos y de Comercio Justo.

Buenas prácticas.

MÓDULO 3. La consideración de criterios éticos y ambientales en contratos de servicios y suministros

Los servicios de catering y suministro de alimentos.

Los suministros de productos textiles.

Los suministros de productos procedentes de la madera (papel y mobiliario).

Scroll al inicio