Formació: La cooperació económica directa des de la pràctica dels diferents agents de cooperació

  • En línia

Programa

9:30h Inauguració institucional.

9:40h Ajuntament de Barcelona: Jordi Cortés, Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

  • Breu introducció a la cooperació directa de l’Ajuntament de Barcelona
  • De la Cooperació Ajuntament- Ajuntament, a la Cooperació Ciutat-Ciutat
  • Instruments, modalitat i vies per posar-la en pràctica. El paper de les ONG.

10:10h Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Jordi Garrell,

  • Tipus de projectes de cooperació económica
  • La pràctica de finançament i gestió de projectes de cooperació directa econòmica

10:40h Ivan Zahinos, Medicusmundi Mediterrània, cap de projectes

  • Punts forts i riscos de la modalitat de cooperació directa econòmica.
  • Experiències compartides més enllà de les convocatòries- agermanaments

11h Diàleg obert

11.30h Cloenda

Modera: Cristina Ramón Lupiáñez, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD

Públic destinatari

  • Els equips tècnics i polítics dels ajuntaments
  • ONGD  interessades en la modalitat de cooperació directa
Ir arriba