Campionat de futbol DMR

40 anys de Refugi

Com cada any, al voltant del Dia Mundial de les Persones Refugiades, des de CEAR PV hem organitzat diverses activitats per commemorar aquesta data senyalada, des de projeccions de documentals, concerts, teatre o la presentació de l’Informe Anual de CEAR.

Aquest any, a demés, CEARcomplix 40 anys treballant amb i per les persones refugiades, apàtrides i migrants en situació de vulnerabilitat.Quaranta anys en què CEAR ha estat present en tots els moments que han suposat fites en la normativa d’asil i en l’acollida de les persones refugiadesen l’Estat Espanyol.


Como cada año, alrededor del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde CEAR PV hemos organizado diversas actividades para conmemorar esta fecha señalada, desde proyecciones de documentales, conciertos, teatro o la presentación del Informe Anual de CEAR.

Este año, ademas, CEARcumple 40 años trabajando con y por las personas refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad. Cuarenta años en los que CEAR ha estado presente en todos los momentos que han supuesto hitos en la normativa de asilo y en la acogida de las personas refugiadasen el Estado Español.

Scroll al inicio