ConvocatòriesComparteix aquesta pàgina

15 agost 2020

CAIXA POPULAR: CONVOCATÒRIA 2019 de SUBVENCIONS per a la realització de PROJECTES d'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ

CAIXA POPULAR: CONVOCATÒRIA 2019 de SUBVENCIONS per a la realització de PROJECTES d'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ

La suma màxima per projecte serà de 3.000 € El termini de sol·licitud dels projectes és fins al 30/09/2019

Font: Caixa Popular


Gràcies a la col·laboració entre Caixa Popular, la CVONGD-Coordinadora Valenciana d'Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament i els Clients titulars del Estalvi Solidari, s'han creat les ajudes destinades a afavorir l'educació per al desenvolupament i la sensibilització amb l'objectiu de promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i el Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l'eradicació de la pobresa i la desigualtat..


DESCARREGAR Bases Completas

Descarregar FORMULARI en Word

Descarregar ANNEX 1: Memoria EconómicaBASES

CONVOCATÒRIA 2019 de SUBVENCIONS per a la realització de PROJECTES d’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ

Objetiu:

La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de Caixa Popular per a la realització de projectes de Sensibilització en l'àmbit no formal ainiciativa de les ONGD, per a promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l'eradicació de la pobresa i la desigualtat.

Àmbit territorial de l´ejecució:

Comunitat Valenciana.

Fons disponibles:

La dotació total és de 18.000 €. Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament. La suma màxima per projecte serà de 3.000 €

Qui pot solicitarla:

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats membre de la Coordinadora Valenciana d`ONGD que complisquen amb els requisits establits en la convocatòria. Cada entitat podrá presentar un sol projecte.

Procediment i termini de presentació dels projectes:

La convocatòria serà publicada en la pàgina web de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

El Formulari amb el Annex I es presentaran en versió digital en el correu electrònic: info@caixapopular.es i info@cvongd.org.

Termini de sol·licitud: del dia 23/06/2019 fins al 30/09/2019 tots dos inclusivament. El projecte s’ha de presentar amb el justificant de recepció electrónica. Els projectes rebutsfora del termini indicat no s’avaluaran.

Requisits i documentació a presentar:

Les entitats sol·licitants hauran de lliurar:

●  Formulari de sol·licitud, disponible en:www.caixapopular.es

  Annex I Memòria econòmica, disponible en:www.caixapopular.es

●  Llistat de reunions en les que l’ONGD ha participat en l’últim any en la CVONGD,expedit per l'entitat sol·licitant.


Criteris de Valoració:


Jurat:

El jurat estarà compost per cinc membres en representació de Caixa Popular, les universitats públiques de València y el Consell Municipal de Cooperació de València.El Jurat avaluador estarà conformat per:

- dues persones assignades per la Universitat de València i/o la Universitat Politècnica deValència.

- dues persones designades per Caixa Popular.

- una persona designada pel Consell Valencià de Cooperació Municipal, aliena al personal tècnic de la Coordinadora Valenciana d’ONGD i la seua junta directiva.

La persona designada del Consell no podrà pertànyer a cap de les entitats que presenten projectes a aquestaconvocatòria. El nomenament del jurat es farà públic en www.caixapopular.org y www.cvongd.org, alcostat de la resolució del concurs. A la vista de les propostes rebudes el jurat seleccionaràels projectes que considere més idonis, podent sol·licitar la documentació necessària queestime oportuna. La resolució provisional del Jurat es farà pública al mes de novembre del 2019.

La resolució definitiva del Jurat de caràcter inapel·lable, es farà pública dues setmanesdesprés i es comunicarà per escrit a les ONGD beneficiaries. Concórrer a esta convocatòriasuposa l’acceptació de les presents bases. Els projectes no seleccionats seran conservats 30 dies a partir de la data de publicació de la resolució del jurat. Passat este termini, elsprojectes es destruiran.

En cas d'empat entre dos o més projectes avaluats es farà públic un sorteig al que lesentitats implicades seran convocades.

Despeses subvencionables:

Les despeses han d'estar relacionades amb el projecte presentat. El màxim de costos indirectes no pot superar el 10% de les despeses subvencionables.

Forma de pagament:

La transferència de fons pel total de la subvenció es farà en el número de compte de Caixa Popular indicat per l'entitat beneficiària que esta facilitarà a la CVONGD en iinfo@cvongd.org en un termini de 14 dies des de la comunicació de la resolució definitiva.

En cas de renúncia de l`ajuda per part de l`entitat beneficiària els fons corresponentss`adjudicaran al primer projecte que ha quedat sense financiació en la resolució definitiva.

El lliurament de les subvencions es farà en un acte públic al voltant del 10 de desembre 2019.


Obligació de les entitats beneficièries:

Les entitats seleccionades amb les que escol·labore estaran obligades a:

●   Incorporar la marca de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d’ONGD enquants materials gràfics i suports dels activitats objecte d’ajuda es realitzen.

●    Presentar memòria econòmica i narrativa del projecte en el correu electrònic: info@caixapopular.es

●    Publicar el resum del projecte abans del 30 de juny 2020 en la pàgina web de l`entitat beneficiària.


agost 2020

LMXJVSD
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 "Barlovento y Sotavento (un réquiem refugiado)" 20 21 22 23
24 Concentració pel tancament dels Centres d´Internament de´Estrangers CIEs 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

CERCADOR D'ACTIVITATS


DATES:

CATEGORIES

ONGD I COL·LABORADORS:

SERVEI D´ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A ONGD

COMO COLABORAR CON EL #CASOBLASCO

ESPAI WEB DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA

FORMULARIO DE INCIDENCIAS TECNICAS PARA ONGD

DESCUBRE....EL COMERCIO JUSTO